Od 01. 01. 2019 mediaci v Třinci poskytuje organizace CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO KARVINÁ. 

Telefon: 608 615 138
 

Mediace je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů za pomoci třetí strany – mediátora. Je to neformální, mimosoudní proces řešení konfliktů, ve kterém jsou klienti přítomní dobrovolně. Ve světě se s úspěchem využívá již několik desetiletí. Naší snahou je poskytovat tuto službu i u nás a vytvářet tak možnost pro kultivované, rychlé, efektivní a smírné řešení.

Cílem mediace je vést jednání k porozumění, smírnému řešení a k vytvoření vzájemně přijatelné dohody. Ta slouží především stranám – je pro ně potvrzením, že k řešení došly a za jakých podmínek. Může být také předložena soudu ke schválení či k jeho dalšímu rozhodování.

Přednosti mediace:

  • účastníci se mohou vyhnout soudnímu sporu
  • je méně nákladná finančně i časově
  • je dobrovolná
  • jednání probíhá v neformálním a bezpečném prostředí, informace jsou důvěrné 
  • snižuje napětí, zlepšuje vzájemné vztahy, vytváří prostor pro budoucí spolupráci 
  • účastníci mají kontrolu nad řešením sporu a jeho výsledkem 
  • dosažené řešení je vzájemně vyhodné.

 

 

 Normální je nesoudit se.

V této rubrice nejsou žádné články.