Mediace je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů za pomoci třetí strany – mediátora. Je to neformální, mimosoudní proces řešení konfliktů, ve kterém jsou klienti přítomní dobrovolně. Ve světě se s úspěchem využívá již několik desetiletí. Naší snahou je poskytovat tuto službu i u nás a vytvářet tak možnost pro kultivované, rychlé, efektivní a smírné řešení.

Cílem mediace je vést jednání k porozumění, smírnému řešení a k vytvoření vzájemně přijatelné dohody. Ta slouží především stranám – je pro ně potvrzením, že k řešení došly a za jakých podmínek. Může být také předložena soudu ke schválení či k jeho dalšímu rozhodování.

Přednosti mediace:

  • účastníci se mohou vyhnout soudnímu sporu
  • je méně nákladná finančně i časově
  • je dobrovolná
  • jednání probíhá v neformálním a bezpečném prostředí, informace jsou důvěrné 
  • snižuje napětí, zlepšuje vzájemné vztahy, vytváří prostor pro budoucí spolupráci 
  • účastníci mají kontrolu nad řešením sporu a jeho výsledkem 
  • dosažené řešení je vzájemně vyhodné.

 

Mediaci v Třinci zabezpečuje Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace. Od roku 2012 začala tato organizace na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí (dle zákona 359/1999 Sb. §40 odstavce 1) poskytovat rodinnou mediaci.


Více zde: http://www.csptrinec.cz/mediace-/

 

Mediační činnost je částečně financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Více zde: http://www.csptrinec.cz/mediace-/

Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz - více na www.csptrinec.cz.

 

 

 Normální je nesoudit se.

V této rubrice nejsou žádné články.